Twój schowek jest pusty

  • Konstrukcje nośne

SA 1

Deklaracja zgodności

Nakładka ochronna.

Nakładka ochronna wykonana z polietylenu dla kształtowników KHA 7 o wymiarach 40x22 mm i KHA 21 o wymiarach 41x21 mm.
Element koloru jaskrawo żółtego.

Nazwa G[kg]
SA 1
0,01
+