Twój schowek jest pusty

RODO


 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

1. Administratorem danych jest:

EL – PUK Produkcja, Dystrybucja i Montaż Materiałów Elektroinstalacyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, adres: ul. Innowacyjna 4, 95-050 Konstantynów Łódzki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000095252, o kapitale zakładowym w wysokości 6854000,00zł, NIP: 947-18-40-661, REGON: 472257667 (dalej: ADO).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług ADO (dostawy towarów, montaże), w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki magazynowej, księgowej oraz rozliczeń podatkowych i ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych.

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane księgowe, adresy e-mail, numery telefonów.

4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i zleceniobiorcy ADO, a także podwykonawcy i dostawcy (w razie potrzeby) oraz biura księgowe, obsługa prawna – w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesów ADO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przekazywane w okresie realizacji umowy, a także na czas niezbędny z punktu widzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz ewentualnego przedawnienia roszczeń.

8. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy z ADO

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie są wykorzystywane do profilowania.

13. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować należy się:

a. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. Tel.: +48 42 211 88 01

c. lub listownie na adres ADO