Twój schowek jest pusty

Zasady zwrotu zakupionych wyrobów

(obowiązuje od dnia 01.07.2022)


Wyroby można zwrócić nie później niż w terminie 30 dni od daty wydania z magazynu.

Zwrotowi podlegają wyłącznie korytka i drabinki ze stali zwykłej jakości z powłoką cynkową wykonaną metodą Sendzimira (wg PN-EN 10346), zawierające w symbolu literę "S".
Dopuszcza się przyjęcie zwrotów innych wyrobów ale każdorazowo wymaga to pisemnego uzgodnienia.

Informację o konieczności dokonania zwrotu wyrobów przekazuje do Firmy nasz pracownik lub przedstawiciel z danego terenu, który informuje Klienta, że nie jest możliwe przyjęcie wyrobów brudnych, uszkodzonych, niewłaściwie przechowywanych.

Zwrot towarów możliwy jest jedynie do magazynu centralnego, znajdującego się pod adresem:
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 4.

W przypadku zwrotu towarów Klient otrzymuje voucher uprawniający do zakupu towarów na kwotę odpowiadającą wielkości zwrotu (zwrot, o którym mowa w tym zdaniu jest możliwy tylko zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie)

Voucher można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie jego wydania przy kolejnych zakupach towarów w Firmie EL – PUK.
Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

Zasady postępowania.

1. Do magazynu mogą być przyjęte wyroby o dobrej jakości, zapakowane tak jak przy sprzedaży.
2. Zwrot musi być uzgodniony z Działem Sprzedaży z powołaniem się na fakturę zakupu. Dopuszczalny jest zwrot nie więcej niż 10% wyrobów z faktury.
3. W ustalonym terminie klient na własny koszt dostarcza wyroby do magazynu.
4. Każdorazowo należy sprawdzić stan techniczny wyrobów. W przypadkach wątpliwych należy przywołać pracownika odpowiedzialnego za kontrolę jakości. Wyroby powinny być sprawdzone w ciągu 2 dni.
5. Za zwrócone wyroby zostanie potrącone 5% wartości zwracanego towaru. Inna wysokość potrącenia wymaga pisemnego uzgodnienia - w takim przypadku Klient powinien przedstawić odpowiednie pismo.
6. W przypadku dostarczenia wyrobów luzem, bez wykazu, nieposegregowanych ale dobrej jakości dopuszcza się warunkowe przyjęcie. Potrącenie będzie podwyższone o koszty dodatkowej robocizny pracowników magazynu.
7. Gdy wyroby nie spełniają kryteriów jakościowych Klient jest powiadamiany, że w ciągu 7 dni jest zobowiązany je odebrać lub wyroby zostaną zezłomowane.

 - ostatnia aktualizacja na dzień 30.06.2022