Twój schowek jest pusty





Wytyczne montażu tras kablowych – opcje


Fabryczne wytyczne montażu tras kablowych dopuszczają wykonanie odejść, redukcji szerokości, zmiany poziomu prowadzenia trasy za pomocą łączników i innych elementów po odpowiednim nacięciu koryt.

1. Przykłady elementów foremnych:

a) Odgałęzienie korytka RAA:

  • 2x RAE
  • 2x RGV

b) Łuk korytka poziomy RB 90˚:

  • RAE + RGV dla koryt o szerokości dna mniejszej niż 300 mm
  • RAE + RGV + VB dla koryt o szerokości od 300 mm

c) Łuk korytka poziomy RB o dowolnym kącie:

  • 2x RGV

d) Łuk korytka pionowy RVB

  • 4 x RGV (z nieprzeciętym dnem korytka)
  • 4 x RGV + 2 x REB lub KSR (z przeciętym dnem korytka)

2. Do łączenia koryt (ścian bocznych):

  • dla wysokości 35, 42 i  60 mm wystarczy użyć dwóch kompletów śrub KLR (tj. jeden komplet na łącznik)
  • dla wysokości 85 i 110 mm należy użyć czterech kompletów śrub KLR (tj. dwa komplet na łącznik)

3. Dopuszczony jest montaż tras z korytek kablowych blaszanych o szerokości dna mniejszej niż 300mm (tj. 50, 100, 150 i 200 mm) bez użycia blach łączących typu VB.

4. Dopuszczony jest montaż korytek kablowych blaszanych i siatkowych o szerokości dna do 150mm, na pojedynczym pręcie, przechodzącym przez środek korytka.

5. Dopuszczony jest montaż korytek kablowych blaszanych i siatkowych o szerokości dna do 200mm, na pojedynczym pręcie, przechodzącym przez środek korytka, z dodatkowym kształtownikiem od spodu.

6. Wymiar prętów gwintowanych powinien być dobrany do obciążenia tras kablowych.