Twój schowek jest pusty

Historia


 

Historia naszej firmy zaczęła się w 1995 roku kiedy to PUK-WERKE KG utworzył w Katowicach oddział PUK TECHNIKA. W następnym etapie w wyniku zawiązania spółki przez Elektromontaż – Łódź SA i PUK-WERKE KG powstała firma EL-PUK. W kwietniu 2003 roku PUK-WERKE KG nabył całość udziałów od strony polskiej, stając się tym samym 100% właścicielem. W roku 2022 firma przekształciła się w PohlCon.

Potencjał twórczy i finansowy firmy umożliwił Spółce EL-PUK wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych do produkcji szerokiej gamy wyrobów należących do systemu tras kablowych.
W ofercie firmy EL- PUK są także wyroby produkowane przez naszych zagranicznych współpracowników.

Dostawy obejmują:

 • korytka kablowe siatkowe, blaszane w tym korytka samonośne
 • drabinki kablowe w tym drabinki samonośne
 • konstrukcje kablowe pionowe
 • osprzęt nośny i mocujący
 • uchwyty kablowe
 • kształtowniki
 • wyroby należące do systemu z klasyfikacją E30 – E90 
 • rury ochronne
 • systemy oświetleniowe
 • drabinki morskie
 • elementy systemu podpodłogowego
 • konstrukcje wsporcze systemu fotowoltaicznego

 

Oferowane wyroby spełniają wymagania Dyrektyw, rozporządzeń i norm przedmiotowych, co zostało potwierdzone badaniami. Własności produktów potwierdzają certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki badawcze.

Na wyroby wystawiane są deklaracje zgodności uprawniające do wprowadzenia do obrotu na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
System zarządzania Spółki jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co potwierdza certyfikat wydany przez TÜV Rheinland.

 

2 1 02 2 02 3 02 4 02 5 02 6 0