Twój schowek jest pusty

  • Osprzęt mocujący

SD-BS

Deklaracja zgodności

Dybel rozprężny.

Należy ściśle stosować się do zaleceń producenta (ETA-05/0069). Dopuszczalne obciążenie podano dla pojedynczej kotwy zamontowanej w strefie zarysowanej betonu (strefa rozciągania betonu) o wytrzymałości >= C20/25.

Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Nazwa D[mm] Ø[mm] Lmin[mm] Pzul[kN] t[mm] G[kg/100]
SD-BS 6/5
6
6
36
2,4
0 - 5
0,3
+