Twój schowek jest pusty

  • Osprzęt mocujący

VAS-SH

Deklaracja zgodności

Tuleja siatkowa do mocowania kołków w cegle, kamieniu.

Należy ściśle stosować się do zaleceń producenta.

Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Nazwa G[kg]
VAS-SH
0,2
+