Twój schowek jest pusty

EL-PUK Sp. z o.o. z kolejną Krajową Oceną Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5, wraz z Certyfikatem i Świadectwem Dopuszczenia dla systemu E30 – E90 wg DIN 4102-12. O znaczeniu dokumentu porozmawialiśmy z Kierownikiem Zakładowej Kontroli Jakości oraz Projektantem i Konstruktorem w naszej firmie - Piotrem Jóźwiakiem.

Jak istotny jest dla naszej firmy taki dokument?
Piotr Jóźwiak (Kierownik Zakładowej Kontroli Jakości oraz Projektant i Konstruktor): Krótko odpowiadając jest to jeden z najistotniejszych dokumentów dla naszej firmy jako producenta tras kablowych. Dokument stanowi naszą wewnętrzną normę i określa jakie rozwiązania możemy oferować naszym klientom w dziedzinie tras kablowych o odporności ogniowej.

Czego dotyczy wydany certyfikat?
- Certyfikat wraz ze Świadectwem Dopuszczenia pozwalają na prowadzenie naszych rozwiązań do obrotu na rynku polskim oraz dopuszczają możliwość ich stosowania w różnego rodzaju obiektach budowlanych.

Czy ten dokument odróżnia coś od poprzednich wydań?
- Obecne wydanie wprowadza wiele nowości. Zawiera 125 nowych konstrukcji, a spośród tych, które dostępne były w poprzednich wydaniach, znajdziemy odświeżone kolejne 60 konstrukcji na serii nowych wsporników KDU. Po raz pierwszy nasi klienci mają dostęp m.in. do korytek montowanych na pojedynczym pręcie, czy możliwość stosowania korytek siatkowych w pionie. Warto w tym miejscu wspomnieć o dodatkowych możliwościach jakie daje obecne wydanie: przede wszystkim należy podkreślić, że nasze drabinki pionowe LG 60 są teraz drabinkami normatywnymi. Ponadto klienci mają możliwość stosowania korytek z grubszej blachy, jeżeli inwestycja tego wymaga, mogą też daną trasę podzielić np. na dwie mniejsze w celu separacji różnych instalacji. Z dokumentu jasno wynikają także inne kwestie jak np. możliwość malowania tras kablowych, czy zastępowanie elementów spawanych ich odpowiednikiem z połączeniami śrubowymi.

Jak często trzeba ubiegać się o taki certyfikat?
- Wydanie nowego certyfikatu jest wymagane przy każdej aktualizacji Krajowej Oceny Technicznej CNBOP (KOT). Najdłuższy okres to 5 lat, czyli ważność wspomnianej KOT. W praktyce, nie ma to zastosowania, ponieważ te dokumenty aktualizujemy dużo częściej, aby jak najszybciej wprowadzać na rynek nowe rozwiązania.

Jak EL-PUK stara się rozwijać w tym zakresie?
- Przede wszystkim staramy się dostosować do wymagań naszych klientów i zmieniających się trendów na rynku. Przeprowadzamy nowe badania, aby oferować klientom większą możliwość wyboru naszych konstrukcji. Jednocześnie, bierzemy pod uwagę ich uniwersalność i możliwość stosowania w różnego typu obiektach. Od momentu wydania obecnych dokumentów, przeprowadziliśmy już nowe badania, następne odbędą się za kilka tygodni, a kolejne są już w planach. Podsumowując, nasi klienci już teraz mogą spodziewać się kolejnego, 6-go wydania Krajowej Oceny Technicznej z naszymi nowymi rozwiązaniami.