Twój schowek jest pusty

Miło nam poinformować o otrzymaniu dwóch deklaracji środowiskowych typu II i typu III. Obie zostały opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) po zebraniu szczegółowych danych emisji do środowiska przez naszą fabrykę. Co oznaczają uzyskane świadectwa wyjaśniają Kierownik Zakładowej Kontroli Jakości i Projektant-Konstruktor Piotr Jóźwiak oraz Specjalista ds. Ochrony Środowiska Maciej Pitucha.

Źródłem analizy było wypełnienie formularza LCA - Life Cycle Assessment o dane dotyczące wielkości produkcji, zużycia energii elektrycznej i wody, substancji niebezpiecznych, ilości produkowanego złomu oraz śmieci. Pod uwagę brano również takie dane, jak ilość zużytych materiałów opakowaniowych, czy zużycie paliwa w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym. Ich przeliczenie następowało w oparciu o normy PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- Dla deklaracji III typu wynikiem jest zużycie dwutlenku węgla na 1 kg produktu gotowego. Wynik ten wynosi 2,7kg CO2 na 1 kg produktu. Interpretując ten wynik należy pamiętać, że około 2 kg CO2 z tego, dotyczy wytworzenia 1kg stali w hucie. Nasz fabryka, dokłada 0,7 kg CO2 na przetworzenie tej stali w wyrób gotowy, wraz z powłoką ochronną. Można uznać to za dobry wynik – podsumowuje Kierownik Zakładowej Kontroli Jakości i Projektant-Konstruktor Piotr Jóźwiak. - Deklaracja II typu dotyczy konkretnie produktów z powłoką ochronną Magnelis. Na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych przez ITB oraz potwierdzeniu ich zastosowania w środowiskach o klasie korozyjności C5, ta deklaracja stwierdza, że został wprowadzony do obrotu alternatywny produkt dla ocynku zanurzeniowo-ogniowego. Interpretacja wyniku stwierdza więc "zmniejszone zużycie energii w produkcji". Dzięki temu możemy używać dla produktów Magnelis symbolu graficznego "EKO-ITB Przyjazny Wyrób" – dodaje.

- Zmniejszenie energochłonności procesów jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie wykorzystania zasobów. Większa wydajność energetyczna procesu przyczynia się do ograniczenia emisji do atmosfery, w szczególności zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jak i śladu węglowego przedsiębiorstwa jak i produktu – podkreśla nasz Specjalista ds. Ochrony Środowiska Maciej Pitucha.

                                                             

Świadectwa deklaracji dostępne są TUTAJ.