Twój schowek jest pusty

27 kwietnia pojawiliśmy się na Dniach Doradztwa Zawodowego zorganizowanych w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. W zaprzyjaźnionej z nami placówce wzięliśmy udział w konferencji „Dlaczego warto uczyć się w szkole technicznej?” Po części oficjalnej czekaliśmy na przyszłych uczniów wraz z folderami informacyjnymi oraz gadżetami, opowiadając o możliwościach odbycia praktyk w naszej firmie.

- Na wysoką jakość kształcenia zawodowego ma ogromny wpływ skuteczna współpraca z zakładami pracy. Przynosi to korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom. Należy zaznaczyć, że najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy oraz ma możliwość poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży – mówi nam Monika Kasprzak, nauczycielka zawodowych przedmiotów mechanicznych i energetycznych.

           


- Bardzo ważnym aspektem współpracy jest również promowanie marki przedsiębiorstwa w środowisku lokalnym. W ramach podjętej współpracy szkoły mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. Często w ramach działań pracownie szkolne są doposażone w nowoczesny sprzęt - podkreśla nauczycielka z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej i za wzór wskazuje nasze przedsiębiorstwo.

- Doskonałym przykładem skutecznych działań jest współpraca z firmą EL-PUK. Nasze wspólne działania przynoszą korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Poprzez szkolenia, prezentacje, warsztaty oraz współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły, podnosi się jakość i efektywności nauczania, a w konsekwencji także zwiększa atrakcyjności kształcenia zawodowego. Pracodawca w sposób rzeczowy staje się partnerem w całym procesie. Firma EL-PUK umożliwia uczniom odbycie praktyk zawodowych, a pod profesjonalnym okiem pracowników firmy, mają oni możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania zakładu pracy – ocenia Kasprzak.Kolejne wspólne projekty przed nami!